Ślubowanie klas I

    5 października 2017 r. w naszej szkole odbyło się Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość miała bardzo podniosły i radosny charakter. W tym szczególnym dniu pierwszoklasistów swoją obecnością wspierali rodzice oraz zaproszeni goście. Uczniowie trzech klas pierwszych przed pocztem sztandarowym złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując się do tego, że będą dobrymi uczniami i Polakami. Chwilę później nastąpił najbardziej oczekiwany moment - pani dyrektor, Marzena Stempniak, dotykając ramion dzieci symbolicznym ołówkiem, przyjęła je do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i recytatorskich w części artystycznej. Występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami. Na zakończenie pierwszakom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy.