Biblioteka

 "Kto czyta książki, żyje podwójnie"

                                     Umberto Eco   

 

  Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego. Gromadzi książki i czasopisma, wspiera proces nauczania uczniów oraz pomaga nauczycielom w pracy. Biblioteka naszej szkoły współpracuje z Wojewódzką Biblioteką Publiczną oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. Organizuje konkursy popularyzujące literaturę piękną i popularnonaukową oraz pogłębiające wiedzę zdobytą na lekcjach. Przygotowuje wystawy tematyczne z okazji świąt narodowych i rocznic. Działania te przyczyniają się do rozwijania czytelnictwa u uczniów i zainteresowania książką.            Uczniowie przebywający w bibliotece korzystają z księgozbioru podręcznego zawierającego słowniki, encyklopedie i inne pozycje książkowe pomagające w odrabianiu prac domowych. Uczniowie i nauczyciele mają możliwość korzystania z komputerów podłączonych do Internetu.

Biblioteka zaprasza:

poniedziałek 7.50 - 15.00
wtorek 7.50 - 14.50
środa 7.50 - 15.00
czwartek 7.50 - 15.00
piątek 7.50 - 15.00