Innowacyjne lekcje wychowania fizycznego

    Uczennica p. T. Jankowskiej z klasy IIIc Małgorzata Ogrodnik przeprowadziła lekcję otwartą, w której uczestniczyły dziewczęta z klas 6a i 6c p. I. Łuczak, z zakresu tańca nowoczesnego – SALSATION i ZUMBA. Podobną lekcję z tańca nowoczesnego przeprowadziły uczennice tej samej klasy Julia Habel i Katarzyna Wójcik. Zajęcia tego typu cieszą się dużą popularnością, a młodzież tanecznie jest bardzo uzdolniona.