O szkole

zso 16 kielce

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Kielcach wchodzą  Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum nr 16 im. Janusza Kusocińskiego. 1 września 1987 r. w SP nr 32 po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek. Rozpoczął się pierwszy rok nauki i pracy, zabawy i rozwijania zainteresowań. Dyrektorem szkoły został  Pan Ryszard Kasperek. W szkole pracę zaczęło 58 nauczycieli. W trzecim roku istnienia, 22 maja 1990 r., szkoła otrzymała imię patrona. Wybór padł na Janusza Kusocińskiego, wspaniałego sportowca, olimpijczyka i wielkiego człowieka.Wówczas, po raz pierwszy, usłyszeliśmy hymn szkoły poświęcony pamięci naszego patrona. Gimnazjum nr 16 w Kielcach, funkcjonuje od 1999 roku. Szkoła, decyzją Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Uczniów i Rodziców wybrała na patrona także Janusza Kusocińskiego. Z okazji nadania imienia patrona szkole Rada Rodziców oraz Uczniowie gimnazjum ufundowali sztandar.